CADASTRU SI INTABULARE

Acte necesare

1. Apartamente:

 1. actul de proprietate cu toate anexele aferente, in copie legalizata
 2. copie B.I./C.I.
 3. sentinte, certificate de mostenitor, procese verbale daca exista, in copie legalizata sau conforma cu originalul
 4. schite ale imobilului, ale apartamentului, daca exista
 5. certificat fiscal pentru cadastru si intabulare de la Directia Taxe si impozite, in original, valabil 30 zile.
 6. imputernicire notariala in cazul in care solicitantul nu coincide cu proprietarul
 7. la existenta unei sentinte emise dupa anul 2007 se percepe de catre OCPI o taxa in functie de anumiti coeficienti. Va rugam ca in acest caz sa ne contactati pentru comunicarea pretului exact.

2. Documentatiilor cadastrale pentru terenuri, constructii noi, etc:

 1. copii xerox B.I. / C.I. / PASAPORT / C.U.I. proprietari
 2. acte de proprietate cu toate anexele aferente legalizate : titluri de proprietate, certificate de mostenitor , certificate de legatar, contracte de vanzare-cumparare,  contracte de construire, autorizatii de construire, ordin prefect, acte de alipire, acte de dezmembrare, acte de partaj voluntar, sentinte civile, taxa pe transfer de proprietate pentru sentuintele emise dupa 1.01.2007., hotarati judecatoresti, rapoarte de expertiza,  certificate petent (anexa 1),  process verbal de identificare (anexa 2),  adeverinta primarie, avize OCPI, decizi D.A.D.R., H.C.L.,  H.G., H.C.J., declaratie notarialae, declaratie de notorietate
 3. certificate fiscal in termen de valabilitate original
 4. inputernicire notariala legalizata – in cazul in care solicitantul nu coincide cu proprietarul
 5. planuri parcelare avizate primarie: copie conforma cu originalul
 6. planuri de amplasament avizate de primarie – unde este cazul
 7. procese verbale de vecinatate (anexa 18) original – unde este cazul

Va rog sa ma contactati pentru mai multe informatii.