CADASTRU SI INTABULARE

Carte funciara

Dreptul de proprietate este pe deplin recunoscut de orice autoritate a statului si este opozabil fata de terti prin inscrierea sa in cartea
funciara si intabularea dreptului de proprietate. Nici un imobil nu se poate instraina fara intabulare.

Aceasta se obtine de la Oficiul de Cadastru si Publictate Imobiliara (Bucuresti sau Ilfov) de catre un delegat imputernicit de notar sau de catre un expert autorizat. De regula aceasta se obtine odata cu dosarul cadastral.

Radierea dreptului de proprietate se face in temeiul actului care exprima consimtamantul proprietarului la stingerea lui (contract de vanzare cumparare, donatie, etc) sau a drepturilor viagere care se sting prin moartea titularului lor. Odata incheiat contractul de vanzare cumparare al unui imobil, notarul care a autentificat acest act, va obtine in termen de 15 zile  intabularea pentru noul proprietar.

Legea nr.7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare este reglementata prin Ordinul Ministerului de Justie nr.2371/1997 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de carte funciara ale judecatoriilor.
Conform acestei legi, fiecarui imobil (teren cu sau fara constructie) i se va atribui un numar cadastral pe baza caruia se va face in viitor identificarea lui.
Orice intabulare a unui contract de vanzare-cumparare (echivalentul transcrierii in Registrul de inscriptiuni si transcriptiuni imobiliare) trebuie precedata de deschiderea Cartii funciare.
Deschiderea cartii funciare nu este conditionata de o vanzare, dar se realizeaza cel mai adesea in aceasta situatie.
Atribuirea numarului cadastral se face pe baza unor planuri intocmite de proiectanti autorizati .

Deschiderea Cartii funciare are urmatoarele etape:

  1. Un proiectant autorizat, va realiza planul apartamentului, planul de incadrare in zona a blocului si Memoriul tehnic justificativ referitor la toate apartamentele din bloc si la spatiile cu alta destinatie. Avizele necesare se obtin de la Oficiul de Cadastru, Geodezie si Cartografie
  2. Se intocmeste un set de copii legalizate dupa actul (actele) de propriatate.
  3. Se legalizeaza o copie dupa certificatul fiscal eliberat in ultimele 30 de zile (originalul se utilizeaza la notar, cu ocazia vanzarii).
  4. Se intocmeste o cerere (in 2 exemplare) din parte Asociatiei de proprietari (locatari), semnata si stampilata de Administrator, prin care se solicita deschiderea Cartii funciare colective si atribuirea numarului cadastral.
  5. Se intocmeste o cerere personala (in 2 exemplare) prin care se solicita deschiderea Cartii funciare individuale. Desi termenul legal de obtinere a incheierii de intabulare este de pana la 60 de zile, practic acesta este de 7-10 zile. Daca deschiderea Cartii funciare se face cu ocazia vanzarii, atunci obligatia deschiderii acesteia revine cumparatorului, dupa semmarea contractului de vanzare-cumparare la notariat, vanzatorului revenindu-i obligatia de a realiza planurile cadastrale si de a obtine certificatul fiscal de la Directia fiscala si Certificatul de sarcini de la Judecatorie.

Dupa deschiderea Cartii funciare colective (a blocului), cu ocazia vanzarii unui alt apartament, nu vor mai fi necesare planul de incadrare in zona si memoriul tehnic justificativ.