CADASTRU SI INTABULARE

Topografie

Topografia este o ramură a geodeziei care se ocupă cu tehnica măsurătorilor , determinarea poziţiei elementelor scoarţei terestre pe suprafeţe mici (considerate plane), precum şi cu tehnica reprezentării grafice sau numerice a suprafeţelor măsurate, în scopul întocmirii de hărţi şi planuri,  a modului în care sunt dispuse în spaţiu elementele unui ansamblu, cu descrierea amănunţită a unui loc sub raportul aşezării, configuraţiei etc. .

Servicii topografice:

 1. Planuri de situatie si amplasament;
 2. Expertize topografice judiciare sau extrajudiciare;
 3. Planuri de situatie in vederea obtinerii: PAC, PUD, PUZ, PUG, sau a Certificatului de Urbanism;
 4. Intocmirea planuri analogice (hartie) si digital (formate :dwg, dxf, etc.);
 5. Intocmirea modelului analogic si digital 3D, incluzand curbe de nivel;
 6. Profile longitudinale si transversale;
 7. Trasarea axelor constructiilor si punctelor caracteristice ale constructiilor;
 8. Transmiterea cotelor la nivelele superioare ale constructiilor;
 9. Pozitionare Imobile  in Google Earth;
 10. Trasare limite proprietate in conformitate cu coordonatele avizate;
 11. Consultanta de specialitate.